Industri Nyheder

Karakteristik af Flexible Graphite Sheet

2018-06-13
De kemiske egenskaber ved elementært carbon ved stuetemperatur er forholdsvis stabile, uopløselige i vand, fortyndede syrer, fortyndede baser og organiske opløsningsmidler; det reagerer med ilt ved forskellige høje temperaturer og forbrændinger for at producere kuldioxid eller carbonmonoxid; i halogener kan kun fluor reagere direkte med elementært kulstof; Under høj temperatur kan carbon reagere med mange metaller for at danne metalcarbider. Kulstof er reduktiv, og metaller kan smelte ved høje temperaturer.

Fleksibelt grafitark er et carbonholdigt elementært krystallinsk mineral, hvis krystalgitter er en sekskantet lagdelt struktur. Afstanden mellem hvert maskelag er 340 pm, og afstanden mellem carbonatomer i det samme maskelag er 142 pm. Det er et hexagonalt krystal system med fuldstændig lagdelt spaltning. Klyvningsoverfladen er hovedsagelig sammensat af molekylære bindinger, og dens molekylære attraktion er svag, så dens naturlige opdrift er meget god.

Det fleksible grafitark og diamant, carbon 60, carbon nanorør osv. Er alle enkeltstoffer af kulstof, og de er allotrope.